designer

(English below)

Voor een reclamebureau uit de bovenste regionen zijn we op zoek naar een allround Mid/Senior Level Designer om het groeiende creatieve team te versterken.

Als Designer krijg je de kans te werken aan een breed scala aan projecten, van lokaal tot wereldwijd, digitale producten tot campagnes, branding en nog veel meer. Een groot en beroemd sportmerk zal je grootste klant worden. Voor een eveneens breed scala aan opdrachtgevers, met een bijzondere focus op een toonaangevend sportmerk. 

 Het werk varieert van het maken van decks, presentaties, lay-outs, logo’s en websites. Daarnaast werk je mee aan het maken en toepassen van brand guidelines. 

We bieden een leuke, collaboratieve en internationale maar toch onmiskenbaar Nederlandse omgeving. We bieden je ook de mogelijkheid om aan veel verschillende soorten projecten te werken bij zeer verschillende klanten. Je zult zowel persoonlijk als professioneel kunnen groeien.

Je speelt een actieve rol in het ontwerpteam en werkt nauw samen met ontwerpers, creatieven en producenten. Daarnaast begeleid je stagiaires.

Je bent in staat om je werk zelfverzekerd te presenteren, of dat nu een visueel of een volledig ontwerptraject is.

Je bent een goed in je vak, Adobe Creative Suite kent geen geheimen voor je en je bent sterk in de details. En mocht je het willen, wordt je geholpen je vaardigheden te verbreden.

Geïnteresseerd? Stuur me dan snel je motivatie en portfolio op.

For an upper echelon advertising agency, we are looking for an all-round Mid/Senior Level Designer to join the growing creative team.

 

As a Designer you will have the opportunity to work on a wide variety of projects from local to global, digital products to campaigns, branding and much more. A big and famous sports brand will become your biggest customer. For an equally wide range of clients, with a special focus on a leading sports brand.

The work varies from creating decks, presentations, layouts, logos and websites. You also contribute to the creation and application of brand guidelines.

We offer a fun, collaborative and international yet unmistakably Dutch environment. We also offer you the opportunity to work on many different types of projects with very different clients. You will be able to grow both personally and professionally.

You play an active role in the design team and work closely with designers, creatives and producers. You also supervise interns.

You are able to confidently present your work, whether that is a visual or a complete design process.

You are a master at your craft, Adobe Creative Suite holds no secrets for you and you are great in the details. And if you want it, you'll be helped to broaden your skills.

Interested? Send me your motivation and portfolio quickly.